Veiligheid op school


Anti-pestprogramma
Monitoring van de sociale en fysieke veiligheid
Anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon
Klachtenregeling
Schoolveiligheidsplan
Meldcode & meldplicht
Schorsing en verwijdering
Gedragscode leerlingen ICT en internetgebruik
Reglement sociale media leerlingen
AVG


Schorsing en verwijdering


Kinderen kunnen van school worden gestuurd, tijdelijk (schorsing) of voorgoed (verwijdering). Dit gebeurt alleen als een kind zich ernstig misdraagt, we spreken dan van wangedrag.  

Klik hier voor ons beleid >>