De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

De ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind  


Arcade


Door een goede samenwerking met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zorgen we voor een doorgaand leerproces voor de jonge kinderen. Alle scholen hebben een uitgebreid onderwijsaanbod voor onze jongste leerlingen. Scholen die voor- en vroegschoolse educatie bieden, de “VVE-scholen”  maken gebruik van speciale programma’s met extra aandacht voor hun ontwikkeling. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educaties worden ouders betrokken. 
 

Onze school


Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met de organisaties Kinderwereld en Welluswijs in de buurt. Middels een goede samenwerking met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf zorgen we voor een doorgaand leerproces voor de jonge kinderen. We hebben een uitgebreid onderwijsaanbod voor onze jongste leerlingen.

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de leerlijnen van ParnasSys, een registratie- en observatiesysteem voor kleuters.
In groep 1/2 vinden we het belangrijk dat kleuters, kleuters mogen zijn. We proberen onze lessen aan de hand van thema’s te laten aansluiten bij hun belevingswereld. We maken geen structureel gebruik van een methode, maar gebruiken verschillende bronnen speciaal gericht op onderwijs aan jonge kinderen. Kleuters kunnen spelen als geen ander. Er bestaat een duidelijke verhouding tussen spelen en het opdoen van kennis. Door middel van het spelen van een spel kan een kind beoogde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier kennis vergaren die zij in de volgende groepen nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen. Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren.

In groep 3 bouwt men voort op de vaardigheden, die de kinderen in de groepen 1 en 2 zich op het gebied van gedrag, taal, rekenen, lezen, schrijven, wereldoriëntatie en lichamelijke opvoeding al eigen hebben gemaakt.
In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen.
Er wordt gewerkt met de methode Lijn 3 waarin ook taal opgenomen is.
Vanaf groep 3 leren de kinderen: Sinds het schooljaar 2018-2029 werkt groep 1/2/3 volgens de methodiek ‘Mooi, weer spelen!’
Hiermee worden kinderen uitgedaagd om functioneel en aantrekkelijk te spelen en ondertussen veel te leren. Er wordt gewerkt aan onder andere 21e eeuwse vaardigheden, digitale geletterdheid, nieuwsgierigheid en creativiteit. Taal, onderzoekend & ontdekkend leren en spel komen bij elkaar.

Daarnaast wordt er gewerkt volgens de SpeLezen aanpak. Dit is een aantrekkelijke aanpak om kinderen op hun niveau en in hun eigen tempo te leren lezen (en schrijven) in de onderbouw. Elke dag een gezamenlijke start waarbij de letterkennis en elementaire leeshandeling veelvuldig wordt geoefend, maar dan niet saai. Lekker actief, veel visuele ondersteuning, gebaren en een vleugje theater maken het tot een spetterend geheel waar alle kinderen elke dag met plezier aan meedoen.