Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied

Invulling van ons onderwijs


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 

Onze school


Er gaan ongeveer 50 kinderen naar onze school. De schoolweging van Obs Oud Avereest is 29,34. De school ligt in een landelijk gebied, waarin een natuurgebied en veel agrarische activiteiten zijn. Veel van onze leerlingen hebben ouders die in de agrarische sector werkzaam zijn. Daarnaast komen er leerlingen uit de plaats Balkbrug.


De speerpunten van ons onderwijsconcept zijn: Onze leerlingen leren hierdoor hun eigen leerdoelen benoemen en reflecteren op deze doelen, leren samenwerken en onderzoeken. Bovendien schenken we veel aandacht aan digitale geletterdheid en creatieve vaardigheden van onze leerlingen vanaf groep 1.
Ons aanbod en ondersteuning worden vanuit deze visie ingevuld door o.a.: