De ouderraad


De ouderraad (OR) van onze school is een groep betrokken ouders die het team en de school bijstaat tijdens allerlei activiteiten zoals schoolreizen, vieringen, ouderavonden, enz. Een leerkracht is namens het team contactpersoon voor de OR. 
De ouders die nu zitting hebben in de OR zijn: Melanie Maatman (voorzitter), Miranda Klunder (secretaris), Douwe Bakker (penningmeester), Daniëlle Schiphorst, Dorinda Makkinga-ten Kate, Willeke Koster-Meijer en Anika Zwiers. Vanuit het team is Manouk Hidding dit schooljaar de contactpersoon.

Op onze school vragen we de ouders niet om een vrijwillige ouderbijdrage. Tot nu toe is dat niet nodig vanwege de opbrengst van het oud papier. Wanneer de kinderen in de bovenbouw op schoolkamp gaan, wordt er wel een bijdrage in de kosten aan ouders gevraagd.
Ieder jaar wordt de mogelijkheid geboden het jaarverslag en daarmee de besteding van de gelden in te zien. De OR legt ook verantwoording af over het gevoerde beleid. 

In de tweede helft van het schooljaar is er een feestelijke ouderavond waar alle groepen een klein optreden verzorgen en waar de bovenbouwgroep de musical opvoert. Alle ouders en belangstellenden zijn dan van harte welkom!