De ouderraad


De ouderraad (OR) van onze school is een groep betrokken ouders die het team en de school bijstaat tijdens allerlei activiteiten zoals schoolreizen, vieringen, ouderavonden, enz. Een leerkracht is namens het team contactpersoon voor de OR. 
De ouders die nu zitting hebben in de OR zijn: Hilde Stegerman (voorzitter), Dorinda Makkinga-ten Kate (secretaris), Douwe Bakker (penningmeester), Willeke Keizer, Willeke Koster-Meijer en Nicole Spanhaak. Vanuit het team zijn Manouk Brinks-Hidding en Heleen van der Fels de contactpersonen.

Op onze school vragen we de ouders niet om een vrijwillige ouderbijdrage. Tot nu toe is dat niet nodig vanwege de opbrengst van het oud papier. Wanneer de kinderen in de bovenbouw op schoolkamp gaan, wordt er wel een bijdrage in de kosten aan ouders gevraagd.
Ieder jaar wordt de mogelijkheid geboden het jaarverslag en daarmee de besteding van de gelden in te zien. De OR legt daarin  ook verantwoording af over het gevoerde beleid. 

In de tweede helft van het schooljaar is er een feestelijke ouderavond waar alle groepen een klein optreden verzorgen en waar de bovenbouwgroep de musical opvoert. Alle ouders en belangstellenden zijn dan van harte welkom!